Uždaryti
0 prekės (-ių)
Prekių krepšelis tuščias!
Prekių katalogas
  Filters
  Preferences
  Paieška

  Privatumo politika

  Labai trumpai ir glaustai apie svarbiausius dalykus

  Tam, kad galėtumėte užsisakyti prekes mūsų el. parduotuvėje www.narplioju.lt turite užsiregistruoti - susikurti savo asmeninę paskyrą. Registracijos metu prašome Jūsų nurodyti savo vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei el. paštą. Visa tai reikalinga tam, kad užsakytos prekės Jus pasiektų kuo greičiau.

  Taip pat Jūsų pateiktas el. pašto adresas yra naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (jeigu nepageidaujate gauti reklaminio turinio pranešimų į savo el. pašto dėžutę prašome apie tai mus informuoti el. paštu info@narplioju.lt) ir mes gerbsime Jūsų norą.

  Labai prašome pasikeitus registracijos metu pateiktai informacijai, ją atnaujinti. Juk nenorėtumėte, kad užsakytos prekės pasiklystų, ar ne? Taip pat labai svarbu, kad savo prisijungimo duomenų niekam neatskleistumėte. Ar bent galite įsivaizduoti, kaip nesmagu būtų jei kažkas slapčia atšauktų Jūsų užsakymą?

  Beje, kad el. parduotuvė veiktų tinkamai, kartais į Jūsų įrenginį įrašome mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių. Kad el. parduotuvė galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti slapukus, bet tai padarius naršyti jums bus paprasčiau. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine visiškai kontroliuojame.

  Mes pažadame, kad tvarkysime ir saugosime Jūsų mums pateiktus asmens duomenis laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų!

  O čia informacija tiems, kurie megsta plačiai ir išsamiai

  PRIVATUMO POLITIKA

  Asmens duomenų tvarkymo taisyklės el. parduotuvėje www.narplioju.lt
  2016 – 07 – 25

  Taisyklėse naudojamos sąvokos

  Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

  Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys. Pagal LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, šio įstatymo vykdymo priežiūros institucijos, nurodytos 8 ir 36 straipsniuose, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos nėra duomenų gavėjai, kai šios institucijos ir įstaigos pagal konkretų paklausimą gauna asmens duomenis įstatymų nustatytoms kontrolės funkcijoms atlikti.

  Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

  Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

  Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

  Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

  Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.

  Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

  Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

  Pirkėjas – veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, įsigyjantis prekių el. parduotuvėje www.narplioju.lt

  Registracija – asmens duomenų pateikimas užpildant elektroninę registracijos formą el. parduotuvėje www.narplioju.lt

  Paskyra – vartotojo registracijos el. parduotuvėje rezultatas. Vartotojo paskyroje saugoma jo pateikti asmens duomenys, pirkimo istorija.

  Taisyklės – šios asmens duomenų apsaugos el. parduotuvėje www.narplioju.l t taisyklės

  Elektroninė parduotuvė arba el. parduotuvė – elektroninė parduotuvė www.narplioju.lt  esanti adresu www.narplioju.lt

  Slapukas – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto tinklalapio į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą jam apsilankius tinklalapyje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos. Naudojant slapukus tinklalapyje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti paprastesnis, o svetainė naudingesnė.

  1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis LR Asmens duomenų apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimą bei tvarkymą.

  1.2. Šiose Taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  1.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  1.4. Pirkėjo duomenys el. parduotuvėje www.narplioju.lt  yra renkami ir tvarkomi šiose Taisyklėse apibrėžtais tikslais, vadovaujantis LR teisės aktais.

  1.5. Duomenų valdytojas – MB Narplioju, įmonės kodas 305552728, PVM mokėtojo kodas LT100014026114.  Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia Pirkėjo teisę į asmens duomenų privatumą.

  1.6. Duomenų tvarkytojas – interneto serverio ir svetainės talpinimo paslaugas teikianti įmonė.

  1.7. Duomenų gavėjai – prekių pristatymo įmonės, kurjerių tarnybos.

  2. Asmens duomenų tvarkymas

  2.1. Pirkėjas, registracijos el. parduotuvėje www.narplioju.lt metu patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir išreiškia savo sutikima (sutikimas išreiškiamas padedant varnelę prie atitinkamo punkto registracijos anketoje), kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje tikslais ir kitais su tinkamu užsakymo vykdymu susijusiais tikslais, taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, kaip tai numatoma Asmens duomenų apsaugos įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje, bei LR elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalyje.

  2.2 Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninis pašto adresas ir (arba) telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją elektroninio pašto adresu info@narplioju.lt. Pirkėjas taip pat turi galimybę atsisakyti Pardavėjo siunčiamo naujienlaiškio paspausdamas nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškio“, esančią siunčiamų reklaminių pranešimų pabaigoje.

  2.3. Duomenų valdytojas renka ir tvarko šiuos Pirkėjo asmens duomenis, pateikiamus registracijos el. parduotuvėje metu ir atsirandančius užsakant bei perkant prekes, reikalingus tinkamam užsakymo vykdymui bei kitiems su Pirkėjo užsakymu susijusiems klausimams spręsti:

  2.3.1. Vardą
  2.3.2. Pavardę
  2.3.3. Prekių pristatymo adresą
  2.3.4. El. pašto adresą
  2.3.5. Telefono numerį
  2.3.6. Pirkimo istoriją (užsakymai, užsakymų pristatymas, prekių keitimas/grąžinimas ir pan.)

  2.4. Pirkėjas su Duomenų valdytojui pateiktais ir jo tvarkomais duomenimis gali susipažinti prisijungdamas prie savo paskyros el. parduotuvėje „Mano paskyra“ arba kreiptis į Duomenų valdytoją el. paštu info@narplioju.lt ir pateikti laisvos formos prašymą susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis.

  2.5. Visi Duomenų valdytojo turimi Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi užtikrinant jų apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ir kitų neteisėtų veiksmų.


  3. Asmens duomenų saugojimas ir sunaikinimas

  3.1. Duomenų saugojimo, fizinės saugos, gavimo saugumo ir atsarginių kopijų darymo, archyvavimo funkcijų tinkamą priežiūrą atlieka UAB „Esnet'', Žuvėdrų g. 36, Vilnius, LT-10103, Lietuva.

  3.2. Asmens duomenys yra tvarkomi taikant LR teisės aktuose nurodytus saugumo reikalavimus, kurie juos apsaugo nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

  3.3. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad visa asmeninė Pirkėjo informacija pateikta registracijos metu  ir visas turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis el. parduotuve, gali būti saugomas Pardavėjo 3 metus nuo paskutinio Pirkėjo užsakymo pateikto el. parduotuvėje arba iki tol, kol Pirkėjas pats pašalins savo paskyrą arba raštiškai el. paštu info@narplioju.lt įpareigos tai padaryti Duomenų valdytoją. Asmens duomenys gali būti tvarkomi ilgesnį laiką, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai

  3.4. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo laikui, visi duomenys yra ištrinami, už šių funkcijų tinkamą įvykdymą atsakingas duomenų valdytojas.

  3.5. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Duomenų subjekto prašymą gautą iš registracijos el. parduotuvėje metu nurodyto el. pašto adreso arba registracijos metu nurodytu Duomenų subjekto telefonu.

  3.6. Pardavėjas privalo nedelsdamas pranešti Pirkėjui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

  3.7. Jei Pardavėjas abejoja Pirkėjo pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

  4. Asmens duomenų perdavimas trečioms šalims

  4.1. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

  4.2. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje, bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą turi nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Pirkėjo pranešimą imasi reikalingų veiksmų Pirkėjo asmens duomenų apsaugojimas (paskyros blokavimas, šalinimas ir pan.).

  4.3. Pirkėjas sutinka ir prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Pirkėjui atskleidus savo asmens duomenis el. parduotuvėje.

  4.4. Naudojantis el. bankininkyste pirkėjas yra nukreipiamas į PaySera modulį, kurio pagalba perveda pinigus į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Šiuo atveju atsakomybė už duomenų saugumą tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

  5. Taisyklių keitimas

  5.1. Taisyklės yra periodiškai peržiūrimos, prireikus atnaujinamos, kontroliuojamas jų vykdymas.

  5.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles. Pirkėjas apie tai informuojamas registracijos metu nurodytu el. paštu. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo el. parduotuvėje dienos. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.