Uždaryti
0 prekės (-ių)
Prekių krepšelis tuščias!
Prekių katalogas
  Filters
  Preferences
  Paieška

  Pirkimo taisyklės

  NAUDOJIMOSI ELEKTRONINE PARDUOTUVE WWW.NARPLIOJU.LT TAISYKLĖS

  Taisyklėse naudojamos sąvokos

  Taisyklės - šios naudojimosi ir prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje www.narplioju.lt taisyklės.

  Elektroninė parduotuvė – elektroninė mezgimo siūlų parduotuvė www.narplioju.lt esanti adresu www.narplioju.lt.

  Pardavėjas - MB "Narplioju", įmonės kodas 305552728, PVM mokėtojo kodas LT100014026114, registracijos adresas Šeimyniškių g. 21D-16, Vilnius.

  Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

  Paskyra - Pirkėjo registravimosi el. parduotuvėje www.narplioju.lt rezultatas.

  Šalis – Pardavėjas arba Pirkėjas, abu kartu - Šalys

  1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie atitinkamo esančio naujo vartotojo registracijos anketos pabaigoje. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu el. parduotuvėje www.narplioju.lt susijusios sąlygos.

  1.2. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, atitinka Pirkėjo apibrėžime išvardintus kriterijus ir turi teisę naudotis el. aprduotuvės www.narplioju.lt paslaugomis.

  1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas registracijos el. parduotuvėje metu nurodytų el. paštu, taip pat pranešimu el. parduotuvėje. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo el. parduotuvėje momento. Jeigu Pirkėjas po pranešimo apie Taisyklių pakeitimus toliau naudojasi el. parduotuvės paslaugomis laikoma, kad jis su pakeistomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka. Pirkėjui taikomos Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo metu.

  2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

  2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje www.narplioju.lt išsirenka norimas prekes (-ę), suformuoja pirkinių krepšelį ir paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.

  2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra saugoma el. parduotuvės www.narplioju.lt duomenų bazėje.  3. Pirkėjo teisės

  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.narplioju.lt šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas Pardavėjui apie tai šių Taisyklių skiltyje „Prekių grąžinimas ir keitimas“ nurodyta tvarka.  4. Pirkėjo pareigos

  4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes sutartą kainą per 2 darbo dienas nuo pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Neapmokėjus užsakymo per nurodytą laiką jis gali būti atšauktas be atskiro įspėjimo. Norint apmokėti už prekes per ilgesnį laikotarpį prašome apie tai informuoti el. paštu info@narplioju.lt.

  4.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.

  4.4. Pirkėjas, naudodamasis www.narplioju.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, o taip pat kitų sąlygų, nurodytų el. parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.  5. Pardavėjo teisės

  5.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės www.narplioju.lt darbą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

  5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės www.narplioju.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve www.narplioju.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

  5.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei jis neatsiskaito už prekes per 2 darbo dienas nuo pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo dienos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas informuoja Pardavėją apie pageidavimą pratęsti apmokėjimo terminą ir Pardavėjas patvirtina tai raštu).  6. Pardavėjo pareigos

  6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės www.narplioju.lt teikiamomis paslaugomis.

  6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos el. parduotuvėje www.narplioju.lt metu.

  6.3. Pirkėjui pasinaudojus teise grąžinti prekes Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.

  6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. Pardavėjas neatsako, jei prekės Pirkėjui nepristatomos dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

  6.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 d.d., jeigu buvo atliktas iapmokėjimas už prekes.  7. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

  7.1. Pirkėjas užsakyti prekes el. parduotuvėje www.narplioju.lt gali 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

  7.2. Prekių kainos el. parduotuvėje www.narpplioju.lt ir su užsakymu bei jo vykdymu susijusiuose dokumentuose nurodomos eurais su PVM.

  7.3. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti  šiais būdais (papildomi apmokėjimo būdai ir sąlgyos, jei tokių yra, skelbiami skiltyje "Apmokėjimas"):

  7.3.1. Elektroninė bankininkystė. Pasirinkęs šį mokėjimo būdą Pirkėjas yra nukreipiamas į pasirinktos elektroninės bankininkystės sistemą, kurioje yra sugeneruojamas mokėjimas pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą. Pinigai yra pervedami į el. pardutuvės www.narplioju.lt sąskaitą UAB „EVP International“ banke. Šis mokėjimo būdas realizuojamas naudojantis "PaySera" sąsaja.

  7.3.2. Bankinis pavedimas. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą prašome už prekes atsiskaityti pervedant reikiamą sumą į Pardavėjo banko sąskaitą. Mokėjimo paskirtyje nurodykite užsakymo numerįRekvizitai apmokėjimui:

  Gavėjas: MB Narplioju
  Bankas: Paysera LT, UAB
  Banko kodas: 35000
  SWIFT: EVIULT2VXXX
  Sąskaitos nr.: LT313500010008696301

  Mokėjimo paskirtis: UŽSAKYMO NUMERIS
   

  7.4. Prekių pristatymo terminai pradedami skaičiuoti ir užsakymas imamas formuoti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą per šiose Taisyklėse nurodytą terminą.

  7.5. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

  8. Prekių pristatymas

  8.1. Galimi prekių pristatymo būdai ir aktualios jų kainos yra pateikiamos el. parduotuvės www.narplioju.lt skiltyje "Pristatymas". Prekės pristatymo kaina yra įskaičiuojama į bendrą užsakymo kainą.

  8.2. Pirkėjas, atsako už nurodyto pristatymo adreso ir kitų, pristatymui reikalingų kontaktinių duomenų, tikslumą.

  8.3. Prekės pirkėjui yra išsiunčiamos per 24 val. po užsakymo apmokėjimo.

  8.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjo nurodyto netinkamo, klaidingo pristatymo adreso arba dėl kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

  9. Prekių kokybė, garantijos

  9.1. Kiekvienos el. parduotuvėje www.narplioju.lt parduodamos prekės duomenys nurodomi konkrečios prekės aprašyme.

  9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje www.narplioju.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo ekrano ypatybių.

  9.3. Prie prekės esančioje skiltyje "Mes išbandėme" pateikiama informacija yra subjektyvi Pardavėjo nuomonė ir gali skirtis nuo Pirkėjo nuomonės apie įsigytą prekę.

  9.4. Prekė nėra laikoma nekokybiška dėl tikros prekės ir el. parduotuvėje www.narplioju.lt patalpintos prekės nuotraukos spalvinių skirtumų, galinčių atsirasti prekę fotografuojant; taip pat jei reali ir el. parduotuvėje matoma prekės spalvos skiriasi dėl 10.2 punkte išvardintų priežasčių.

  10. Prekių grąžinimas ir keitimas


  10.1. Parduotos prekės keičiamos / grąžinamos vadovaujantis LR teisės aktais.

  10.2. Pirkėjas gali grąžinti / keisti prekes per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas el. parduotuvės www.narplioju.lt svetainės skiltyje "Mano paskyra" > "Mano užsakymai" > "Prekių grąžinimas" esančią prekių grąžinimo formą.

  10.3. Pirkėjas prekes gali grąžinti dėl bet kokios priežasties, jeigu prekė (-s)

  10.3.1. nėra sugadinta Pirkėjo
  10.3.2. nebuvo naudojama (-os)
  10.3.3. nėra praradusi (-ios) savo prekinės išvaizdos bei savybių
  10.3.4. etiketės nebuvo nuplėštos ar kitaip pažeistos

  10.4. Prekių grąžinimo atveju Pirkėjui grąžinama visa faktiškai už prekes sumokėta suma.

  10.5. Grąžinant / keičiant kokybiškas prekes visos su tokių prekių grąžinimu / keitimu susijusios tiesioginės išlaidos tenka Pirkėjui.

  10.6. Grąžinant / keičiant gautą ne tą arba nekokybišką prekę visos su tokių prekių grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pardavėjui.

  10.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų / keičiamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 10.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo / keitimo tvarkos.  11. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

  11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

  11.2. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve www.narplioju.lt.

  11.3. Užsiregistravęs el. parduotuvėje www.narplioju.lt, Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

  11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  11.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  11.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.  12. Rinkodara ir informacija

  12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali skelbti el. parduotuvėje www.narplioju.lt įvairias akcijas.

  12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

  12.3. Pardavėjas visus informacinius ir veiklos vykdymui būtinus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu.

  12.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais būdais.

  12.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ir kt. pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

  12.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

  13. Asmens duomenų apsauga

  13.1. Asmens duomenų apsaugą el. parduotuvėje reglamentuoja „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės el. parduotuvėje www.narplioju.lt“ esančios el. parduotuvės skiltyje „Privatumo politika“.

  13.2. Pirkėjas, norėdamas naudotis el. parduotuvės paslaugomis, turi susipažinti ir sutikti su „Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis el. parduotuvėje www.narplioju.lt“ (sutikimas išreiškiamas pažymint varnelę prie atitinkamo punkto registracijos el. parduotuvėje metu).  13. Baigiamosios nuostatos

  13.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

  13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.